Guguritan

​ A. Harti Guguritan

Guguritan asalna tina kecap gurit, tina basa Sansekerta ; Grath anu hartina nyusun karangan.Guguritan dina sastra sunda nyaeta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok ditulisna dumasar kana patokan pupuh.Kecap wangun didieu teh jadi ciri utama pikeun ngabedakeun guguritan jeung wawacan. Eusina biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran.Ku lantaran pondok tea, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta ganti.Sakapeung ngran pupuhna ige sok diterapkeun dina judul eta guguritan.

 B.Nulis Naskah Guguritan

Nulis naskah guguritan beda jeung sajak, tapi ari wanguna mah sarua ditulis dina wangun ugeran (puisi), ku kituna supaya teu negtog teuing tengetan katangtuana ieu di handap:

1. Kudu apal heula kana salah sahiji rumpaka pupuh nu 17 :

       1.Pupuh Kinanti

       2.Pupuh Sinom

       3.Pupuh Asmarandan

       4.Pupuh Dangdang gula

       5.Pupuh Maskumambang

       6.Pupuh Landirng

       7.Pupuh Pucung

       8.Pupuh Lambang

       9.Miji

     10.Durma

    2.Tangtukeun tema atanapi jejer karangan

    3.Tangtukeun pupuh nu luyu jeung temea / jejer karangan

    4.Teangan kecap-kecap nu cocog jeung purwakanti pupuh nu digunakeun

    5.Caritana bisa ditepikeun dina sababaraha pada, oge bisa sapada.
Contoh Guguritan Pupuh Kinanti !
 Kabulusan Ku Hujan (Karya : Akmal Syarip)

Pupuh Kinanti

Tos jalan-jalan ti Bandung

Balik keuna naek mobil

Dijalana kahujanan 

Hujana teh gede angin

Nepi keun ka kabulusan

Eujeung na teh panas tiris
Ku kituna hayang nginum

Nginum na teh jeruk mipis

Ditambah cai nu oanas

Ngadadak tiris teh leungit

Geus kitu sare teh tibra

Nepikeun ka adan maghrib

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: